Värmlandsfår

Värmlandsfåret är ett ganska litet får. Färgen är ofta svartgrå, 
men även bruna och vita får förekommer, ibland även skäckiga. 
Ullen varierar från rya till gobeläng och finullstyp. Kvaliteten är 
mycket finfibrig och därför mycket lätt att spinna och tova. Den 
höga ullkvaliten gör den mycket intressant ur hantverkssynpunkt. 
Skogsfåret, eller det värmländska allmogefåret, har sitt ursprung 
i det gamla lantrasfåret som fanns spritt över stora delar av 
Sverige. Den typ som finns på Nordens Ark härstammar från en 
enda besättning i Värmland. Trots det lilla djurmaterial har man 
inte haft några större problem med aveln. 
Värmlandsfåret är mycket härdigt och klarar sig bra på magra marker. Rasen anses vara ett bra betesdjur med god flockkänsla. De blir ofta mycket tama och trevliga. Rasen kan lamma året om. Tackorna är mycket bra på att ta hand om sina lamm och lamningen innebär sällan några problem. 
Man särskiljer idag på tre huvudtyper av allmogefår: skogsfår, dala pälsfår, och roslagsfår. De har alla sitt ursprung i det gamla lantrasfåret som fanns spritt över stora delar av Sverige. 
Ur: Fakta Värmlandsfår, Nordens Ark Värmlandsfåren på Framgården

Under närmare 15 år hade vi en flock tackor som var av varierande ras, finull, pälsfår, rya och texel. När vi bestämde oss för att få en renrasig flock, föll vi för Värmlandsfåret. Dels för att vara med och bevara en utrotningshotad ras men också för att det är ett relativt litet och lätthanterligt får med stor färgvariation. 
På Framgården finns sedan 2006 en flock Värmlandsfår bestående av ett 50-tal tackor i skiftande färger, svarta, grå, bruna, nougat och vita. Baggen Pelle är vit och kullig, hans föregångare Noah var svart med kraftiga horn. 
Vi är anslutna till Svenska Djurhälsovården, har Meadi Visna status 3 och registrerar våra får i Elitlamm. Vi är ekologiskt certifierade genom Smak.
Hemhem.html
Gårdengarden.html
Värmlandsfår
Hundarhundar.html
Hästarhastar.html
Garn & skinngarn.html
Bilderbilder.html
Kontakt & länkarkontakt.html
Ullbodenullboden.html
Hönshons.html
Fortbildning & workshopsfortbildning.html