Värmlandsfår

Värmlandsfår Värmlandsfåret är ett ganska litet får. Färgen är ofta svartgrå, men även bruna och vita får förekommer, ibland även skäckiga. Ullen varierar från rya till gobeläng och finullstyp. Kvaliteten är mycket finfibrig och därför mycket lätt att spinna och tova. Den höga ullkvaliteten gör den mycket intressant ur hantverkssynpunkt.

Skogsfåret, eller det värmländska allmogefåret, har sitt ursprung i det gamla lantrasfåret som fanns spritt över stora delar av Sverige.

Värmlandsfåret är mycket härdigt och klarar sig bra på magra marker. Rasen anses vara ett bra betesdjur med god flockkänsla. De blir ofta mycket tama och trevliga. Rasen kan lamma året om. Tackorna är mycket bra på att ta hand om sina lamm och lamningen innebär sällan några problem.

Värmlandsfåren på Framgården

Under närmare 15år hade vi en flock tackor som var av varierande ras, finull, pälsfår, rya och texel. När vi bestämde oss för att få en renrasig flock, föll vi för Värmlandsfåret. Dels för att vara med och bevara en utrotningshotad ras men också för att det är ett relativt litet och lätthanterligt får med stor färgvariation.

Share